– กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

Home / – กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่ 111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี

อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ : 044-376-555 ต่อ 7301-2

E-mail : Medical.edu@sut.ac.th

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่

เว็บไซด์ edu.suth.go.th

เพจ https://www.facebook.com/medicaleducationsuth/