ห้องสมุด

Home / ห้องสมุด

ณ ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ช่วงเวลาปกติ

วันจันทร์ – วันศุกร์             เวลา 08.00-20.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์           เวลา 08.00-17.00 น.

ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ช่วงการสอบ

วันเสาร์ – วันอาทิตย์           เวลา 08.00-24.00 น.

วันจันทร์ – วันศุกร์              เวลา 08.00-24.00 น.

และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 – 24.00 น.
หมายเหตุ* ห้องสมุดจะปิดบริการ 1 อาทิตย์ก่อนวันสอบ

Learning space SUTH

ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

การค้นฐานข้อมูลออนไลน์