หุ่นฝึกปฏิบัติและห้องสำหรับฝึกหัตถการต่างๆ

Home / หุ่นฝึกปฏิบัติและห้องสำหรับฝึกหัตถการต่างๆ

 ณ ชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ช่วงเวลาปกติ

วันจันทร์ – วันศุกร์             เวลา 08.00-20.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์           เวลา 08.00-17.00 น.

ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ช่วงการสอบ

วันจันทร์ – วันศุกร์              เวลา 08.00-24.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์           เวลา 08.00-24.00 น.

และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 – 24.00 น.
หมายเหตุ * ห้องฝึกปฏิบัติการจะปิดให้บริการ 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ