ระบบรักษาความปลอดภัย

Home / ระบบรักษาความปลอดภัย

ภายในหอพักสุรนิเวศ 17 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภายในหอพักติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆ

ระบบ finger scan

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อย

ตลอด 24 ชั่วโมง