Author: Edu@Suth

Home / Edu@Suth
ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565
Extra-curriculum
เรื่อง

Extra-curriculum

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แผนกแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงาน...

โครงการ “อบรมหลักสูตรแพทย์พี่เลี้ยง”
เรื่อง

โครงการ “อบรมหลักสูตรแพทย์พี่เลี้ยง”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญแพทย์เพิ่มพูนทักษะและเเพทย์ใช้ทุน โ...

การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์
เรื่อง

การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แผนกแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงาน...

การเรียนการสอนร่วมระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ในการสอนหัตถการและการใช้อุปกรณ์ Wound Dressing ปฏิบัติการการใส่สาย NG tube  และปฏิบัติการใส่สาย Foley catheter สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4
กิจกรรมไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565