Author: SUTH

Home / SUTH
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564

งานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึ...

กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ยินดีต้อนรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564
เรื่อง

ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจ...